Gå til sidens indhold

Budgetskabelon - Indsatsområde 2 og 3

Her henter du den budgetskabelon, der skal bruges til din ansøgning. Det er obligatorisk at bruge skabelonen. Hvis du ønsker at tilføje yderligere budgetoplysninger, kan de uploades separat i forbindelse med ansøgningen.

Hent budgetskabelonen her.

BEMÆRK

Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under indsatsområde 2 og 3: 

For offentlig ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms).

 

 

Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til den gennemsnitlige ændring i lønningerne på det private arbejdsmarked i det forudgående år.