Gå til sidens indhold

Budgetskabelon - Indsatsområde 1

Her henter du den budgetskabelon, der skal bruges til din ansøgning. Det er obligatorisk at bruge skabelonen. Hvis du ønsker at tilføje yderligere budgetoplysninger, kan de uploades separat i forbindelse med ansøgningen.

Hent budgetskabelonen her.

BEMÆRK

Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under indsatsområde 1: 

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 200 kr./timen (uden moms)

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

 

For arbejdspladser, der søger under indsatsområde 1, gælder følgende takster: 

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

 

Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til den gennemsnitlige ændring i lønningerne på det private arbejdsmarked i det forudgående år.