Tillid og psykologisk tryghed er vejen til trivsel, mod og overskud til at prøve nyt

I får ny viden og konkrete værktøjer til hvordan I enkeltvis og i fællesskab kan overvinde frygten for at være fremstå inkompetente og i stedet for bidrage til mere dialog, feedback, fællesskab, trivsel og udvikling.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Forandringer og organisationsændringer
Type
Workshop

Workshoppen har fokus på det, der virker i praksis. Sammen trækker vi paralleller til jeres hverdag og de opgaver, som I løser.

Vi arbejder med refleksions- og udviklingsmodellen Fra viden til udvikling. Vi drøfter hvordan I kan udskifte negative følelser, offerrollen og sammenligningssygen med klare rammer for opfølgning, gode undrende spørgsmål, rum for usikkerhed og potentialet i det faglige arbejdsfællesskab, så I går hjem med oplevelsen af - at sammen er vi stærke.

Workshoppen er for en arbejdsplads, en afdeling eller et team og forgår i en tryg atmosfære, hvor alle kan være med. Formen er en blanding af korte oplæg, selvrefleksion, træning af værktøjer og fælles drøftelser.
En workshop på 2,5 time med max 25 deltagere.