Positiv psykologi og robusthed i dagligdagen

Det kræver mental og fysisk energi samt evnen til at være interesseret i faget, muligheder og mennesker. Engagerede medarbejdere er det bedste man kan ønske sig, når det gælder udvikling og energi i dagligdagen.

Tema
Stress Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Foredrag Workshop Teambuilding

Handler det ikke bare om at have ja- hatten på?
NEJ- vi skal være realistiske og alle følelser skal have plads. Kom og hør hvordan vi mennesker er bærer af helt almindelige grundfølelser og hvordan vi kan reagere på de grundfølelser.
Hvordan kan vi anvende positiv psykologisk videnskab til at forbedre trivsel og robusthed blandt os selv og vores kolleger? Hvad vil det egentlig sige at være robust og hvad får arbejdspladsen ud af det?
Hvordan mon krop og hjerne hænger sammen når det gælder trivsel og hvad kan vi helt konkret gøre for at booste os selv og andre på arbejdspladsen?
Hvordan kan vi optimere vores evne til at se efter det der rent faktisk virker i dagligdagen og hvad mon de daglige fortællinger gør ved vores trivsel og engagement på arbejdet?
Hvilke parametre mon skal være til stede for at vi danskere trives på vores arbejde og hvordan vi selv og sammen optimere de parametre, så vi er med skabere af en flowfremmende arbejdsplads til gavn for egen og andres energi.

Du får gennem dette oplæg større fokus på anvende positiv psykologiske værktøjer til at optimere daglig trivsel, engagement og dermed fagligt udbytte.
Du får konkret viden og værktøjer til at styrke egen og andres robusthed i dagligdagen, både hvad angår hjerne, krop og omverden, så du både holder længere på jobbet og samtidig opretholder energien.
Evident effekt af positiv psykologi på arbejdspladsen:
Trivsel-arbejdsglæde
Engagement
Motivation
større robusthed og mindre stress
Højere selvværd/selvtillid og self efficacy

Du får indsigt i hvordan dette hænger sammen og går ud af døren med konkrete redskaber og ideer til at optimere egen og andres arbejdsglæde.
Oplægget leveres let og humoristisk og du har dig selv i spil så udbyttet optimeres.
" Det kan godt være klogt selvom det er sjovt"