Mere mental sundhed gennem fysisk aktivitet - med de rigtige rammer!

Jeres vært, Rasmus Damsgård, tager jer med på to timers foredrag. Her lærer I om, hvordan I forankrer fysisk aktivitet i jeres daglige arbejdsdag og herigennem sikre jeres mentale sundhed.

Tema
Andet
Type
Foredrag

Der er kommet mere fokus Sundhedsfremme gennem de senere år, og især spørgsmålet om ”Hvordan virksomheder kan støtte fysisk aktivitet og herigennem støtte de ansattes mentale sundhed?” optager stadig flere. En oplagt mulighed er at arbejde med at skabe et sundhedsmiljø. Et sundhedsmiljø bygger på en helhedsorienteret tankegang, og virksomheden arbejder målrettet med at tilpasse de strukturer, som danner rammerne for medarbejdernes daglige aktiviteter. For eksempel er langt de fleste ansatte fysisk aktive, hvis virksomheden ”lukker” én time per dag, mens deltagerne gør klar til og dyrker fysisk aktivitet sammen. Modsat stopper den fysiske aktivitet oftest indenfor kort tid, når den bliver afhængig af enkelte personers initiativ.

Provokerende, ja - men virksomt! Under foredraget vil I derfor hører mere om teorien bag et sundhedsmiljø, og I vil blive inspireret til, hvordan I kan skabe de rigtige rammer på jeres arbejdsplads. Konkret vil I lærer om

- Hvad er mental sundhed? Og fysisk aktivitet?
- Hvordan hænger de to sammen?
- Hvordan kan vi med de rigtige rammer og vilkår i vores virksomhed undgå, at det at få mere mental sundhed gennem fysisk aktivitet bliver en ”døgnflue”?

Rasmus er oprindeligt uddannet fysioterapeut, og i dag er han arbejdsmiljørådgiver ved ARBEJDSMILJØEksperten i Kolding. Arbejdsmiljøområdet – og ikke mindst betydningen af, at vi skaber de rigtige rammer for medarbejdernes fysiske og mentale sundhed – har haft hans store interesse siden første dag på studiet. I kan derfor godt glæde jer til et foredrag fyldt med viden om og fif til, hvordan I kan komme godt i gang/videre med at skabe de rigtige rammer hos jer.

I bliver klogere på rammer og på at skabe gode rammer for fysisk aktivitet og mental sundhed.

Foredraget henvender sig til både medarbejdere og ledere, og I vil få to spændende, lærerige og motiverende timer sammen. I løbet af de to timer får I viden og konkrete redskaber, som kan hjælpe jer med skabe gode rammer hos jer. Når I benytter redskaberne, vil I opleve, at I bliver stærkere og sundere, og at I sammen yder bedre til at nå jeres fælles mål. Desuden vil I garanteret alle være motiverede til at lære endnu mere om fysisk aktivitet og mental sundhed, og om hvordan I forandrer rammerne på jeres virksomhed, så den styrker jeres fysiske og mentale sundhed.

Prisen er kr. 10.000 ekskl. moms og transport, og Rasmus kommer rundt i Sydøst Jylland og på Fyn.